ปฏิทินแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก ชื่อรายการ จะแสดงรายละเอียดและเงื่อนไขในการแข่งขัน
คลิ๊ก ชื่อสนาม จะแสดง แผนที่เดินทางไปสนามนั้นๆ
คลิ๊ก พาร์ จะแสดง สี/ระยะ หมุด ของผู้เล่นแต่ละคลาส ที่ใช้แข่งขัน
คลิ๊ก Pairing จะแสดง Pairing ของวันนั้น
รายการ วันที่ เริ่ม รายการ / เงื่อนไข การแข่งขัน สนาม พาร์ จัดกลุ่ม
62-18 อา 23 มิย 62 08:00 ยุบรวมกับวันที่ 9 มิย. 2562 (ไปสิงคโปร์) ไพรม์ กอล์ฟ 72 CANCEL
62-19 อา 14 กค 62 08:00 ยุบรวมกับวันที่ 28 กค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ 72 CANCEL
62-20 อา 28 กค 62 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-21 อา 11 สค 62 08:00 ยุบรวมกับวันที่ 25 สค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-22 อา 25 สค 62 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-23 อา 8 กย 62 08:00 ยุบรวมกับวันที่ 22 กย 2562 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
62-24 อา 22 กย 62 08:00 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ 72 Pairing
 
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 293 2914     061 878 6565     Email : isfgolf@gmail.com