ผลการแข่งขัน ISF
หมายเหตุ : คลิ๊ก Result จะแสดงผลการแข่งขันของแต่ละคลาส พร้อมแต้มหลุมต่อหลุม
ภาพในการแข่งขันทั้งหมด จะแสดงใน facebook (isfgolf) แทน เพื่อลดการทำงานของ Server
จากวันที 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผลการแข่งขัน จะแสดงเป็นภาพ .jpg คลิ๊กขวา แล้ว download ไปใช้ได้เลย
รายการ วันที่ รายการแข่งขัน สนาม ผล
62-23 อา 8 กย 62 ยุบรวมกับวันที่ 22 กย 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-22 อา 25 สค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-21 อา 11 สค 62 ยุบรวมกับวันที่ 25 สค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-20 อา 28 กค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-19 อา 14 กค 62 ยุบรวมกับวันที่ 28 กค 2562 ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-18 อา 23 มิย 62 ยุบรวมกับวันที่ 9 มิย. 2562 (ไปสิงคโปร์) ไพรม์ กอล์ฟ Cancel
62-17 อา 9 มิย 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-16 อา 26 พค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-15 อา 12 พค 62 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-14 อา 28 เมย 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-13 อา 14 เมย 62 ยุบรวมกับวันที่ 28 เมย. 2562 (เทศกาลสงกรานต์) ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-12 อา 24 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-11 อา 10 มีค 62 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-10 อา 24 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-09 อา 10 กพ 62 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-08 อา 27 มค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-07 อา 13 มค 62 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-06 อา 23 ธค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-05 อา 9 ธค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-04 อา 18 พย 61 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-03 อา 4 พย 61 เอสเอสโทรฟี่ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (FA) Result
62-02 อา 21 ตค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 ไพรม์ กอล์ฟ Result
62-01 อา 7 ตค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2019 อาทิตยา (MA) Result
61-24 อา 23 กย 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-23 อา 9 กย 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FM) Result
61-22 อา 26 สค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-21 อา 12 สค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FA) Result
61-20 อา 22 กค 61 พีทีดี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-19 อา 8 กค 61 พีทีดี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FA) Result
61-18 อา 24 มิย 61 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-17 อา 3 มิย 61 เพียว - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FM) Result
61-16 อา 27 พค 61 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-15 อา 13 พค 61 มิตรแท้ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FA) Result
61-14 อา 22 เมย 61 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-13 อา 8 เมย 61 โซฟิสติเคท - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 อาทิตยา (FA) Result
61-12 อา 25 มีค 61 บีจีซี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-11 อา 11 มีค 61 บีจีซี - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ยูนิโก้ 1-9 ใหม่ Result
61-10 อา 25 กพ 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
61-09 อา 11 กพ 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ยูนิโก้ 1-9 ใหม่ Result
61-08 อา 28 มค 61 สิงห์ - ไอเอสเอฟ จูเนียร์ กอล์ฟ โอเพ่น 2018 ไพรม์ กอล์ฟ Result
สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 293 2914     061 878 6565     Email : isfgolf@gmail.com