รายละเอียด การสมัครสมาชิก ไอเอสเอฟ

กรุณา อ่านทั้งหมด จะได้เข้าใจตรงกัน

อยากทราบว่า เป็นการแข่งขันแบบใด .....

ไอเอสเอฟ จัดการแข่งขันแบบ สโตรกเพลย์ คิดแต้มรวม กรอสสกอร์ Gross Score ไม่มีแต้มต่อ แข่งขัน 1 วัน 18 หลุม

การแบ่งกลุ่มแข่งขัน จัดอย่างไร ......

ไอเอสเอฟ จัดการแข่งขัน โดยแบ่งนักกอล์ฟตามเพศและรุ่นอายุ ดังนี้

คลาส A ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป (และยังศึกษาอยู่)

คลาส B ชาย/หญิง อายุระหว่าง 13 - 14 ปี

คลาส C ชาย/หญิง อายุระหว่าง 11 - 12 ปี

คลาส D ชาย/หญิง อายุระหว่าง 9 - 10 ปี

คลาส E ชาย/หญิง อายุระหว่าง 7 - 8 ปี

รวมเป็นชาย 5 รุ่นอายุ และ หญิง 5 รุ่นอายุ รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น

จากวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป การแบ่งกลุ่มอายุ จะใช้ วันเดือนและปีเกิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวนอายุ (จากเดิมที่ใช้เฉพาะปีเกิดเท่านั้น) หากต้องการทราบว่า ตนเองต้องเล่นคลาสใด ให้ดูว่า เมื่อครบรอบวันเกิดของตนเอง อายุของตนเข้าเกณฑ์ขั้นต่ำของรุ่นถัดขึ้นไปหรือไม่ หากใช่ ก็ให้ขึ้นไปเล่นในคลาสถัดไปเลย ยกตัวอย่างเช่น วันนี้ หักลบกับวันเกิดของตนเอง คำนวณได้เท่ากับ 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ก็ยังไม่ถึงขั้นต่ำคลาส B เพราะฉะนั้น วันนี้ก็ยังคงเล่นคลาส C อยู่ แต่พอวันรุ่งขึ้น ก็ต้องขยับขึ้นไปเล่นในคลาส B เป็นต้น

มีรางวัลประเภทใดบ้าง .....

ไอเอสเอฟ เห็นความแตกต่างในระดับฝีมือ ระหว่างน้องๆ ที่เล่นมานาน ขยันซ้อม และมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาพอสมควร กับ ก็มีน้องๆ มือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มเล่นบ้าง วางไม้ไปนานและเพิ่งกลับมาเริ่มใหม่บ้าง หรือเล่นๆหยุดๆ และอ่อนซ้อมบ้าง แต่ต้องการกำลังใจ หากไปสู้กับน้องๆ ที่แกร่งแล้ว อาจจะไม่ได้รับรางวัล และจะท้อเสียก่อน จึงมีมติให้แบ่งกลุ่มผู้เล่นในแต่ละรุ่นอายุข้างต้น ตามระดับฝีมือ ดังนี้

1.ประเภท พรีเมียร์ชิพ premiership สำหรับ น้องๆ ที่เล่นมานาน ขยันซ้อม และมีประสบการณ์ในการแข่งขันมาพอสมควร ให้เล่นในกลุ่มนี้

2.ประเภท แชมเปี้ยนชิพ championship สำหรับ สมาชิกใหม่ น้องๆ มือใหม่ ที่เพิ่งเริ่มเล่น หรืออ่อนซ้อม ก็จะจัดให้เล่นในกลุ่มนี้ก่อน (ยกเว้นเด็กโต คลาส เอ และ คลาส บี มีเฉพาะ พรีเมียร์ชิพเท่านั้น)

โดยมีเงื่อนไขว่า

1.สมาชิกใหม่ จะจัดให้เล่นในประเภท แชมเปี้ยนชิพ ก่อน เว้นแต่จะขอเล่นในประเภท พรีเมียร์ชิพ เลย หากได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องเล่นในประเภท พรีเมียร์ชิพ ตลอดไป จนกว่าจะขึ้นคลาสใหม่

2. เมื่อถึงปีใหม่ น้องๆ ทุกคนจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี หากน้องคนใด ต้องขยับขึ้นไปเล่นในรุ่นอายุที่สูงขึ้น เช่น เคยเล่นอยู่ คลาส ดี พอขึ้นปีใหม่ อายุเพิ่มขึ้นและต้องขึ้นไปเล่นใน คลาส ซี ก็จะจัดให้เล่นในประเภท แชมเปี้ยนชิพ ก่อน ยกเว้นแต่จะขอขึ้นไปเล่นในกลุ่ม พรีเมียร์ชิพ เลย ก็จะจัดให้ แต่ถ้าตัดสินใจขึ้นไปเล่นในประเภทพรีเมียร์ชิพ แล้ว จะขอกลับมาเล่นในประเภท แชมเปี้ยนชิพ ไม่ได้ ต้องเล่นในประเภท พรีเมียร์ชิพ ตลอดไป จนกว่า จะอายุถึงเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนรุ่นอายุอีกครั้ง จึงจะกลับมาใช้เกณฑ์นี้อีก ... จะขอเลื่อนกลุ่ม เมื่อไรก็ได้ ถ้าคิดว่าพร้อม ...

3.ข้อนี้สำคัญ น้องๆ ที่เล่นในประเภท แชมเปี้ยนชิพ เมื่อได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 2 ใบ (เฉพาะถ้วยรางวัลชนะเลิศ เท่านั้น) ต้องขยับขึ้นไปเล่นในประเภท พรีเมียร์ชิพ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เหลือในกลุ่ม ได้มีสิทธิรับรางวัลบ้าง เพื่อเป็นกำลังใจ

แล้วแต่ละประเภทมีกี่รางวัล จะได้มีสิทธิลุ้นบ้าง .....

ไอเอสเอฟ จัดให้มีถ้วยรางวัล ตามจำนวนผู้เล่นที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ละครั้ง ดังนี้

ประเภท พรีเมียร์ชิพ

จำนวนผู้เล่นในคลาส 1 - 3 คน มี 1 รางวัล

จำนวนผู้เล่นในคลาส 4 - 5 คน มี 2 รางวัล

จำนวนผู้เล่นในคลาส ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป มี 3 รางวัล

(นอกจากถ้วยรางวัลแล้ว ยังมีประกาศนียบัตร ซึ่งจะออกให้แก่นักกอล์ฟใน 5 อันดับแรก ของแต่ละรุ่นอายุอีกด้วย)

ประเภท แชมเปี้ยนชิพ

ใช้เกณฑ์เดียวกับ ประเภท พรีเมียร์ชิพ เว้นแต่ว่า น้องๆ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ใบแล้ว จะต้องขยับขึ้นไปเล่นในกลุ่ม พรีเมียร์ชิพ ในการแข่งขันครั้งถัดไป ส่วนรางวัลในลำดับถัดไปนั้น มอบให้เป็นกำลังใจเพื่อให้ขยันฝึกซ้อม แต่จะไม่ถูกนับเพื่อเลื่อนชั้น และ นอกจากถ้วยรางวัลแล้ว ยังมีประกาศนียบัตร ซึ่งจะออกให้แก่นักกอล์ฟใน 5 อันดับแรก ของแต่ละรุ่นเช่นเดียวกัน

แต่ละปี มีการแข่งขันกี่รายการ จะได้จัดเวลาถูก .....

รายการแข่งขันที่กรุงเทพฯ ... ในแต่ละเดือน ไอเอสเอฟ จะจัดการแข่งขันขึ้น 2 ครั้ง โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 4 ของทุกเดือน เว้นแต่ อาทิตย์ดังกล่าว ตรงกับช่วงที่มีวันหยุดยาว หรือต้องไปแข่งขันต่างประเทศ อาจมีการปรับเลื่อนบ้าง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบกับปฏิทินแข่งขัน โดย คลิ๊ก ไปที่เมนู รายละเอียดการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นปัจจุบันมากที่สุด

สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนนั้น จะทำการแข่งขันที่สนามใหญ่ รวม 18 หลุม พาร์ 72 ปัจจุบัน ใช้สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (รังสิต - นครนายก คลอง 14) เป็นสนามแข่งขัน

ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนใช้สนาม ไพร์ม กอล์ฟ คันทรี คลับ (รังสิต-นครนายก คลอง 15) เป็นสนามแข่งขัน กรุณาตรวจสอบปฏิทินแข่งขัน เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการแข่งขัน ภาคตะวันออก ... ขอระงับกิจกรรมชั่งคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับ รายชื่อสนามแข่งขัน และ รายละเอียดการแข่งขันแต่ละครั้ง ให้ คลิ๊ก ไปดูที่เมนู รายการแข่งขัน .....

สนใจจะแข่งแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง .....

ขั้นแรก ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยคิด ค่าสมาชิก 800.- บาท/ครอบครัว/ปี (กี่คนก็ได้ ไม่จำกัด ขอให้เป็นครอบครัวเดียวกัน ใช้นามสกุลเดียวกัน เท่านั้น) ค่าสมาชิกนี้ จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนา website ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เช่น SMS เข้าโทรศัพท์มือถือ หรือ จดหมายข่าว เป็นต้น .....

สำหรับการสมัครสมาชิก นั้น ไอเอสเอฟ ได้จัดเตรียม LINE QR code ไว้ที่ท้ายบทความนี้แล้ว ขอให้อ่านให้ตลอดก่อน แล้วค่อยทักเข้ามา .....

ค่าแข่งขัน คิดอย่างไร ....

ค่าแข่งขันและรายละเอียดการแข่งขันแต่ละครั้ง จะอยู่ในเมนู รายละเอียดการแข่งขัน คลิ๊ก เงื่อนไขการแข่งขัน เข้าไปอ่านได้เลยค่ะ

การแข่งขัน ภาคตะวันออก ขอระงับชั่วคราว จนกว่าจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ

ค่าใช้จ่ายจริงๆ ของแต่ละสนาม อาจปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย กรุณา คลิ๊ก เข้าไปดูที่ รายการแข่งขัน แต่ละครั้ง จะแน่นอนที่สุด .....

เห็นเขาว่า มีการสะสมแต้ม แล้วไปต่างประเทศ .....

ในการแข่งขันแต่ละครั้ง จะมีการจัดอันดับผู้ชนะในแต่ละรุ่นอายุ และแต่ละประเภท พร้อมกำหนดจำนวนแต้มให้แต่ละอันดับ ผู้ที่มีแต้มสะสมมากสุด จะได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนยังต่างประเทศ ในขั้นต้น มี 2 รายการ คือ The Singapore Junior Golf Championship ซึ่งจัดขึ้นในเดือน มิถุนายน และ The Sarawak Chief Minister Cup ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน พฤศจิกายน ที่รัฐซาราวัค ประเทศมาเลย์เซีย ซึ่งจะประกาศให้ทราบถึงกำหนดการต่อไป

ในเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันนั้น

1. รายการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ ไอเอสเอฟ จะประกาศรายละเอียดการสนับสนุนให้ทราบ เป็นครั้งๆ ไป โดยจัดให้เฉพาะ นักกอล์ฟคลาส เอ บี และ ซี ทั้งชายและหญิง ที่ทำคะแนนสะสมในฤดูกาล สูงสุด ณ วันสุดท้ายของเดือน มีนาคม เท่านั้น

2. รายการแข่งขันที่ประเทศมาเลย์เซีย ในเดือน พฤศจิกายน นั้น จะประกาศรายละเอียดการสนับสนุนให้ทราบ เป็นครั้งๆ ไป โดยจัดให้เฉพาะนักกอล์ฟ คลาส เอ บี ซี และ ดี ทั้งชายและหญิง ที่ทำคะแนนสะสมในฤดูกาล สูงสุด ณ วันสุดท้ายของเดือนกันยายน เท่านั้น

ทั้งนี้ ไอเอสเอฟ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการสนับสนุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับการสนับสนุน จากผู้ให้การสนับสนุน (Sponsors) ด้วย ... รายละเอียดเพิ่มเติม โปรด คลิ๊ก ไปดูที่ รายละเอียดการแข่งขัน เมนูย่อย การสะสมแต้ม .....

เพื่อน ฝากถามมาว่า ถ้าอยากลองเล่นก่อน แต่ไม่อยากสมัครสมาชิก จะได้หรือไม่ .....

เดิมอนุโลมให้เล่น แต่ไม่มีสิทธิรับรางวัล คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไอเอสเอฟ ดำเนินกิจกรรมมากว่า 10 ปี มีรายละเอียดให้อ้างอิงได้ตลอดเวลา ขอให้พิจารณาคุณสมบัติของเราว่าเหมาะสมจะเป็นสมาชิกหรือไม่ แล้วค่อยตัดสินใจ ถ้าพร้อมก็กรุณาสมัครเป็นสมาชิกเลย ถ้าไม่พร้อม ก็รอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเข้าร่วมกิจกรรมกัน

ถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม .....

ติดต่อ

คุณพงศ์นาถ วัธนศักดิ์ (ลุงเป็ด)

ประธาน สหพันธ์กีฬาสากล หรือ ไอเอสเอฟ

โทร: 061 878 6565

ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 18:00 น. ขอให้ติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว นอกช่วงเวลาดังกล่าว ต้องขอเวลาส่วนตัวและพักผ่อนบ้าง .....

เอาละ ... เปิด LINE แล้ว scan QR code นี้ แล้วทักเข้ามาเลย จะส่งใบสมัครไปให้ทางไลน์ ...

แล้วสมัครแข่งครั้งต่อๆ ไป ต้องทำอย่างไรบ้าง .....

ง่ายนิดเดียว เข้าเยี่ยมชม website ของเรา ตัดสินใจว่าจะเล่นรายการถัดไปหรือไม่ ถ้าตกลง ก็เพียงแต่ส่งไลน์ สั้นๆ ว่า น้อง ...(ชื่อ นามสกุล และ ชื่อเล่น) ขอสมัครแข่งรายการ (ชื่อรายการ) วันที่(แข่งขัน) เท่านี้เอง แล้วส่งมาที่ ไลน์ดังกล่าว จะได้รับการตอบกลับ เพื่อยืนยันการรับสมัคร จากนั้น ก็ไปเช็ค pairing ได้ โดย pairing จะ update ตอนกลางคืน เช้าวันรุ่งขึ้น ถ้าเห็นชื่อ ก็แสดงว่า ได้เล่นแน่นอน

ขอให้ส่งทางไลน์ จะสะดวกกว่า และไม่ตกหล่น ถ้าใช้การโทรศัพท์ อาจตกหล่นได้ เพราะเดินทางบ่อย จะไม่สะดวกในการจดหรือจำ เนื่องจากกำลังขับรถ ขอให้การใช้โทรศัพท์ เป็นทางเลือกสุดท้าย ...


สหพันธ์กีฬาสากล ไอเอสเอฟ
557/67 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มือถือ : 065 293 2914     061 878 6565     Email : isfgolf@gmail.com